Lebih RM10 billion
Program Bon Dan Sukuk Oleh
43 Syarikat

Dijamin Sehingga Kini

Green Technology
Financing Scheme 3.0​

Green Technology Financing Scheme (GTFS 3.0) bertujuan untuk menggalakkan Sustainable and Responsible Investment (SRI) yang mencapai standard hijau, sosial dan mampan di Malaysia.

Danajamin PRIHATIN
Guarantee Scheme​

Kerajaan telah melancarkan SJPD bagi memastikan ekonomi Malaysia terus berdaya maju di sebalik pandemik. Sebanyak RM50 bilion telah diperuntukkan untuk skim jaminan ini yang meliputi 80% dari jumlah pinjaman bagi membiayai keperluan modal kerja.

Danajamin Nasional Berhad
merupakan sebuah syarikat Insurer Jaminan Kewangan pertama dan satu-satunya di Malaysia.

Kami ditubuhkan pada Mei 2009 sebagai penjamin kewangan dan pemangkin untuk merangsang pembangunan pasaran bon/sukuk di Malaysia. Kami menyediakan Jaminan Kewangan untuk memudahkan syarikat-syarikat Malaysia yang berdaya maju memasuki pasaran Bon Korporat.

Siaran Berita & Pengumuman

Danajamin Nasional Berhad (“Danajamin”), the country’s first Financial Guarantee Insurer, continue to reinforce its role as a catalyst by providing access to financing through Danajamin PRIHATIN Guarantee Scheme (“DPGS”).