Lebih RM10 billion
Program Bon Dan Sukuk Oleh 43 Syarikat

Dijamin Sehingga Kini

Danajamin Prihatin Guarantee Scheme

RM50 Billion Skim Jaminan seperti yang diumumkan di bawah Pakej Rangsangan Ekonomi (“Prihatin”) oleh
YAB Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin bin Haji Mohd Yassin, Perdana Menteri Malaysia, pada 27 Mac 2020

Kepada Para Pelanggan Dan Rakan Niaga Yang Dihargai,

Danajamin adalah pentadbir dan pengurus Skim Jaminan PRIHATIN Danajamin bagi pihak Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad (“SJPP”).

Setelah taklimat kami kepada Institusi Kewangan pada 8 Mei 2020, Institusi Kewangan yang layak boleh terus membuat permohonan penyertaan untuk Skim Jaminan kepada SJPP berkuatkuasa serta merta. Syarikat yang berminat harus menghubungi pegawai bank mereka untuk maklumat lebih lanjut mengenai Skim Jaminan PRIHATIN Danajamin.

Skim Jaminan ini akan diuruskan dan tertakluk kepada penilaian kredit oleh Danajamin Nasional Berhad. Amaun minimum kemudahan pembiayaan adalah RM20 juta untuk setiap transaksi.

Kami akan terus mengemas kini maklumat melalui laman web kami.

Pengurusan Danajamin

Danajamin Nasional Berhad
merupakan sebuah syarikat Insurer Jaminan Kewangan pertama dan satu-satunya di Malaysia.

Kami ditubuhkan pada Mei 2009 sebagai penjamin kewangan dan pemangkin untuk merangsang pembangunan pasaran bon/sukuk di Malaysia. Kami menyediakan Jaminan Kewangan untuk memudahkan syarikat-syarikat Malaysia yang berdaya maju memasuki pasaran Bon Korporat.

Mainkan Video

Siaran Berita & Pengumuman