Operasi Kami Semasa Perintah Kawalan Pergerakan. 
Dikemas kini sebagai 31/10/2021

Kesan Pasaran

Ringkasan Eksekutif Danajamin
Muat turun butiran dan senarai penuh penerbitan yang dijamin oleh Danajamin
Download

Nilai Transaksi ke Pasaran

Ketahui prestasi kami pada tahun-tahun sebelumnya
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Jumlah Tahun 2021
RM23,153
Juta
Bahagian Perkongsian Risiko
RM12,866
Juta
Bahagian Danajamin (Tidak Termasuk Fronting)
RM10,287
Juta
Jumlah Tahun 2020
RM22,753
Juta
Bahagian Perkongsian Risiko
RM12,636
Juta
Bahagian Danajamin (Tidak Termasuk Fronting)
RM10,117
Juta
Jumlah Tahun 2019
RM22,650
Juta
Bahagian Perkongsian Risiko
RM12,568
Juta
Bahagian Danajamin (Tidak Termasuk Fronting)
RM10,082
Juta
Jumlah Tahun 2018
RM21,100
Juta
Bahagian Perkongsian Risiko
RM11,628
Juta
Bahagian Danajamin (Tidak Termasuk Fronting)
RM9,472
Juta
Jumlah Tahun 2017
RM20,355
Juta
Bahagian Perkongsian Risiko
RM11,193
Juta
Bahagian Danajamin (Tidak Termasuk Fronting)
RM9,162
Juta
Jumlah Tahun 2016
RM15,175
Juta
Bahagian Perkongsian Risiko
RM7,173
Juta
Bahagian Danajamin (Tidak Termasuk Fronting)
RM8,002
Juta
Jumlah Tahun 2015
RM14,240
Juta
Bahagian Perkongsian Risiko
RM6,706
Juta
Bahagian Danajamin (Tidak Termasuk Fronting)
RM7,534
Juta
Jumlah Tahun 2014
RM11,290
Juta
Bahagian Perkongsian Risiko
RM4,231
Juta
Bahagian Danajamin (Tidak Termasuk Fronting)
RM7,059
Juta
Jumlah Tahun 2013
RM9,915
Juta
Bahagian Perkongsian Risiko
RM3,475
Juta
Bahagian Danajamin (Tidak Termasuk Fronting)
RM6,439
Juta
Jumlah Tahun 2012
RM7,290
Juta
Bahagian Perkongsian Risiko
RM1,966
Juta
Bahagian Danajamin (Tidak Termasuk Fronting)
RM5,324
Juta
Jumlah Tahun 2011
RM4,900
Juta
Bahagian Perkongsian Risiko
RM1,025
Juta
Bahagian Danajamin (Tidak Termasuk Fronting)
RM3,875
Juta
Jumlah Tahun 2010
RM885
Juta
Bahagian Perkongsian Risiko
- Juta
Bahagian Danajamin (Tidak Termasuk Fronting)
RM855
Juta

Bahagian Danajamin sehingga kini

RM3,860

Juta

15

* Pelanggan Aktif

44

Pelanggan

RM10,862

Juta

Jumlah Jaminan yang Dikeluarkan
(terkumpul termasuk pendahuluan, tanpa tentutan jaminan*)
* Catatan: Terdapat satu tuntutan jaminan dan jumlah pelanggan aktif telah berkurang dengan sewajarnya.

RM7,002

Juta

28

Mantan Pelanggan

Total Redemptions

Jumlah Penebusan

RM7,894

Juta

Mantan

RM7,002

Juta

Aktif

RM    892

Juta

Total Outstanding Guarantee Exposure

Pendedahan Jumlah Baki Jaminan

RM2,863

Juta

Tanggungan Bersih

RM2,710

Juta

Aturan

RM      153

Juta

Tanggungan Bersih merupakan baki tanggungan Danajamin secara langsung di dalam portfolio. Nilai ini tidak mengambilkira tanggungan institusi-institusi kewangan lain yang diwakili oleh Danajamin. Aturan Perwakilan merupakan tanggungan institutsi-institusi kewangan lain di dalam portfolio (yang diwakili oleh Danajamin). Aturan Perwakilan mungkin merupakan sebahagian dari struktur pembiayaan transaksi.

Jumlah Baki Pendedahan
Jaminan Danajamin
Mengikut Sektor

RM2,863
Juta

Pertanian

5%

Pembinaan

4%

Pengguna

10%

Pendidikan

10%

Minyak & Gas

6%

Kuasa

13%

Harta tanah

13%

Hartanah

14%

Tol & Lebuhraya

30%

Penuh terbitan yang dijamin oleh Danajamin

Muat turun butiran dan senarai penuh penerbitan yang dijamin oleh Danajamin
printerphone-handset