Notis Pengalihan Laman Web
Operasi Kami Semasa Perintah Kawalan Pergerakan. 
logo-Danajamin

Insurer Jaminan Kewangan Pertama dan Satu-satunya di Malaysia

Danajamin dimiliki bersama oleh Menteri Kewangan Diperbadankan (50%) dan Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC) (50%) dan telah diberi penarafan AAA oleh RAM Rating Services Bhd (RAM) dan Malaysia Rating Corporation (MARC). CGC ialah sebuah institusi kewangan yang dimiliki majoriti oleh Bank Negara Malaysia.

Dorongan di sebalik pembentukan Danajamin adalah untuk menyediakan peningkatan kredit bagi membolehkan perniagaan yang berdaya saing mendapatkan capaian kepada Pasaran Bon Korporat Malaysia.

Semenjak penubuhan kami pada Mei 2009, kami berbangga untuk memperjuangkan cita-cita syarikat korporat Malaysia yang berdaya saing untuk mendapatkan capaian kepada pembiayaan yang diperlukan.
YouTube video
Sesuai dengan keperluan pasaran, peranan kami kini telah berkembang melewati pasaran Bon Korporat Malaysia yang kini menyaksikan Danajamin menawarkan produk peningkatan kredit kami untuk kemudahan pembiayaan.

Danajamin dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013.

Pernyataan Misi

Visi

Membantu syarikat Malaysia yang berdaya maju mengakses peluang pembiayaan bagi membantu mereka menyumbang ke arah pertumbuhan ekonomi yang mampan.
Vision of Danajamin
Mission of Danajamin

Misi

Kami membina kepercayaan dan keyakinan di antara syarikat dan pelabur melalui jaminan kewangan kami.

Kami berazam untuk mencapai misi ini melalui:

Mengekalkan keyakinan pihak berkepentingan terhadap organisasi kami
Memadankan keperluan pembiayaan pelanggan dengan selera pelabur
Membantu institusi kewangan mendapatkan penyelesaian kewangan yang optimal bagi pelanggan.
Menarik dan meningkatkan kemahiran tenaga kerja yang kompeten serta mendokong nilai-nilai teras kami.

Detik Penting

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
April 2021
Green Technology Financing Scheme 3.0 (GTFS 3.0) telah dilancarkan sebagai sebahagian dari agenda Kerajaan untuk menyokong Sustainable and Responsible Investment (SRI) serta memacu standard hijau dan mampan di Malaysia.
Mei 2021
Danajamin menjamin Kelas C nota jangka sederhana Islamik sebanyak RM170 juta sebagai sebahagian dari terbitan pertama Sukuk Ijarah bernilai RM800 juta (“First Tranche”) yang merupakan sebahagian dari program 20-tahun nota jangka sederhana Islamik bernilai RM3 bilion. Penerbit: AC First Genesis Berhad.
Februari 2020
Danajamin menyediakan jaminan bagi modal kerja tersedia dan kemudahan kecairan bagi tranche 1 Nota Jangka Sederhana Islamic (“IMTN”) & Kertas Komersial Islamik (“ICP”) program Sukuk bagi tujuan mengambilalih pegangan kepentingan di dalam projek pembangunan hartanah tertentu. Penerbit: EXSIM Group
Julai 2020
Skim Kerajaan baharu dilancarkan - Skim Jaminan PRIHATIN Danajamin (“DPGS”). Skim jaminan ini bertujuan untuk membantu perniagaan sederhana dan besar mendepani kesan ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19.
Januari 2019
Danajamin Menjamin Sokongan Kecairan Untuk Urus Niaga Berstruktur Di Malaysia yang Menjamin Bil Peringkat Siap Pelbagai Projek Pembangunan Oleh Exsim Development Sdn Bhd
Februari 2019
Penyertaan Pertama Danajamin dalam Program Sukuk Pelaburan Mampan dan Bertanggungjawab Hijau ASEAN (“SRI”) melalui jaminan Pasukhas Green Assets Sdn Bhd
13 Mac 2018
Danajamin menjamin sehingga RM150.0 juta daripada Program 7 tahun RM250.0 juta Nota Jangka Sederhana Tidak Dinilai (Bon Korporat Tidak Dinilai). Ini merupakan Bon Korporat Tidak Dinilai pertama yang dijamin oleh Danajamin. Penerbit: Eco Botanic Sdn Bhd
Ogos 2018
Danajamin memperkenalkan pendekatan tambahan untuk kemudahan Insurans Jaminan Kewangan di mana bon/Sukuk diterbitkan secara berdiri sendiri dan para pelabur mempunyai pilihan untuk memutuskan sejauh mana perlindungan yang diperlukan dari Danajamin
23 Oktober 2018
Danajamin menjamin pengeluaran RM639 juta Sukuk Murabahah Senior bagi pembangunanan pusat pengajaran hospital dan pusat akademik perubatan baru. Penerbit: TRIplc Medical Sdn Bhd
Disember 2018
Produk baru, produk Jaminan Kewangan untuk Kemudahan Pembiayaan yang diluluskan oleh Bank Negara untuk Fasa Percubaan, sehingga RM250juta
29 Ogos 2017
Danajamin menggunakan struktur jaminan “drop-off” untuk program bon hidup yang telah ditubuhkan oleh penerbit pada tahun 2013. Penerbit: Northern Gateway Infrastructure Sdn Bhd
6 Oktober 2017
Danajamin menerbitkan Sukuk Subordinat tahap 2 pertama berjumlah RM500 juta sebagai sebahagian daripada Rancangan Pengurusan Modalnya.
28 April 2016
Danajamin menjamin penerbitan berjumlah RM635 juta bersama bank yang bertaraf AAA. Penerbit: Perdana Petroleum Berhad
5 Disember 2016
Quill Retail Malls Sdn Bhd telah menebus sepenuhnya kemudahan FGI sebanyak RM260 juta. Penebusan ini menandakan penebusan penuh yang ketujuh (7) untuk Danajamin setakat ini.
31 Disember 2016
Danajamin mencatatkan impak pasaran sebanyak RM15.2 bilion.
16 November 2015
Transaksi pensekuritian berasaskan aset yang pertama melalui program sukuk ijarah bernilai RM450 juta. Penerbit: Purple Boulevard Berhad
30 September 2014
Danajamin menandatangani perjanjian kolaborasi strategik bersama Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) bagi membuka potensi pasaran modal.
1 April 2013
Danajamin telah mencecah RM6 bilion bagi jumlah peruntukan jaminan.
4 Januari 2012
Bon program RM800 juta Ranhill Power, yang dijamin bersama oleh Danajamin dan Maybank Islamic, telah dianugerahkan perjanjian Sukuk Musyarakah terbaik tahun 2011 oleh Islamic Finance News. Ia merupakan bon program berasaskan ringgit yang pertama yang telah dijamin bersama oleh bank dan syarikat insurans jaminan (Danajamin).
31 Julai 2012
Danajamin melaksanakan jaminan yang pertama untuk transaksi subordinat. Penerbit: Mecuro Properties Sdn Bhd
2 Jun 2011
Danajamin melaksanakan urus niaga jaminan bersamanya yang pertama dengan Maybank Islamic Berhad. Penerbit: Ranhill Power Sdn Bhd
17 Jun 2011
Terbitan sukuk pertama yang dijamin oleh Danajamin. Issuer: Ranhill Powertron II Sdn Bhd
2 Ogos 2011
Danajamin melaksanakan urus niaga untuk program sukuk bertempoh 20 tahun yang pertama – tempoh terpanjang setakat ini. Penerbit: Senari Synergy Sdn Bhd
8 Disember 2011
Danajamin berkerjasama dengan Maybank dan OCBC untuk transaksi jaminan bersindiket yang pertama. Penerbit: Silver Sparrow Sdn Bhd
3 Mac 2010
Danajamin mengumumkan Perjanjian Jaminan pertama untuk menjamin terbitan sukuk RM250 juta.
29 Jun 2010
Terbitan bon pertama yang dijamin oleh Danajamin. Penerbit: Syarikat Kapasi Sdn Bhd
23 Julai 2010
Terbitan sukuk pertama yang dijamin oleh Danajamin. Penerbit: LBS Bina Sdn Bhd
2009
Penubuhan Danajamin.
30 Jun 2009
Danajamin mengeluarkan Dasar Penajajaminannya yang berfungsi sebagai garis panduan dalam menilai permohonan untuk insurans jaminan kewangan.

Soalan Lazim

Siapakah pemilik Danajamin?

Danajamin dimiliki bersama oleh Menteri Kewangan Diperbadankan (50%) dan Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (50%). Bank Negara Malaysia merupakan pemilik majoriti Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad.

Adakah Danjamin mempunyai penarafan kredit?

Ya, kami telah ditarafkan oleh kedua-dua agensi penarafan Malaysia, RAM Rating Services Berhad dan Malaysian Rating Corporation Berhad, dan telah diberi penarafan kredit tertinggi “AAA”.

Does Danajamin provide financing?

No, Danajamin does not provide any financing or credit facilities. Companies are advised to get in touch with their respective Financial Institutions for any financing or credit facilities matters.

Adakah Danajamin menerbitkan penyata kewangannya dan menyediakan informasi terkini tentang operasi perniagaannya?

Ya, kami menerbitkan penyata kewangan kami dan memaparkan operasi perniagaan berkala yang telah dikemas kini di laman sesawang kami.

Untuk memuat turun salinan penyata kewangan seluruh tahun dan penyata kewangan interim terkini, sila lawati halaman Keputusan Kewangan.

Adakah Danajamin menerbitkan maklumat bon/sukuk berserta nama penerbit bon/sukuk tersebut?

Ya, kami menerbitkan maklumat penting Bon / Sukuk yang dijamin oleh Danajamin termasuk, antaranya, nama penerbit, tempoh serta tempoh matang Bon / Sukuk di laman sesawang kami. Untuk melihat maklumat ini, sila lawati halaman Kesan Pasaran.

Bagaimanakah Danajamin memastikan bahawa dana awam yang disediakan untuk operasi Syarikat diselenggarakan dengan betul?

Modus operandi Danajamin dan penggunaan wang rakyat menghendakkan kami melaksanakan tanggungjawab, kebolehpercayaan dan ketelusan pada tahap yang tinggi. Kami di kawal selia oleh Bank Negara Malaysia dan tertakluk kepada Akta Perkhidmatan Kewangan 2013.

Lembaga dan Pengurusan Danajamin sedar akan kepentingan menjalankan Syarikat ini dengan penuh integriti dan dengan itu, telah melaksanakan satu rangka pentadbiran korporat yang teguh. Pertamanya, Danajamin mempunyai Lembaga Pengarah yang teguh dan berpengalaman. Lembaga kami terdiri daripada 6 ahli iaitu 5 pengarah bebas bukan eksekutif, dan 1 pengarah bukan bebas bukan eksekutif daripada pemegang saham kami. Lembaga kami berkelayakan dan berpengalaman luas. Majoritinya adalah dari sektor swasta dan mempunyai kelayakan dan pengalaman yang luas dalam bidang berkaitan seperti industri perbankan dan kewangan. Ini membolehkan mereka memberi perspektif yang luas dan pelbagai dalam kepimpinan Danajamin dan membolehkan isu penting dianalisis secara bebas dan objektif. Lembaga bertanggungjawab terhadap dasar dan urusan umum Danajamin.

Semua permohonan untuk jaminan kewangan Danajamin perlu disemak dan diluluskan oleh dua jawatankuasa iaitu Jawatankuasa Penajajaminan Pengurusan dan Jawatankuasa Lembaga Penajajaminan.

Sebagai syarikat milik Kerajaan yang dibiayai oleh wang awam, Danajamin prihatin terhadap tanggungjawab dan akauntabiliti terhadap pemegang saham kami dan pembayar-pembayar cukai Malaysia. Sehubungan itu, Danajamin komited untuk terus mengusahakan operasinya secara profesional dan telus dengan proses semakan dan imbangan yang teliti.

Adakah Danajamin suatu agensi hayat terhad?

Danajamin bukan sebuah agensi hayat terhad, sebaliknya bertujuan beroperasi secara berterusan.

Ini sejajar dengan peranan serta objektif jangka panjang Danajamin untuk menjadi pemangkin yang merangsang dan membangunkan Pasaran Modal secara berterusan.
printerphone-handset