Notis Pengalihan Laman Web
Operasi Kami Semasa Perintah Kawalan Pergerakan. 

Rangka Kerja Penyeliaan & Pentadbiran

RANGKA KERJA PENYELIAAN

Akta Perkhidmatan Kewangan 2013
Peraturan-Peraturan Insurans (IJK) 2001
eraturan Khusus IDanajamin (BNM)

PENGAWALSELIA

Bank Negara Malaysia
Bank Negara Malaysia

PEMEGANG SAHAM

Minister of FinanceCredit Guarantee Corporation
Menteri Kewangan Diperbadankan Credit Guarantee Corporation

AKTUARI LUAR

KPMG Actuarial Pte Ltd

JURUAUDIT LUAR

KPMG Actuarial Pte Ltd

DANAJAMIN LEMBAGA PENGARAH

Lembaga Pengarah Danajamin majoritinya terdiri daripada ahli-ahli profesional berkecuali yang berpengalaman luas dalam industri perbankan dan seorang wakil bagi setiap pemegang saham Danajamin (MKD & CGC)
Jawatankuasa Lembaga Penajajaminan
Jawatankuasa Lembaga Risiko
Jawatankuasa Lembaga Pelaburan
Jawatankuasa Lembaga Imbuhan & Pencalonan
Jawatankuasa Lembaga Audit
Kembali ke Tadbir Urus Korporat
printerphone-handsetcheckmark-circle