Notis Pertukaran Alamat
Operasi Kami Semasa Perintah Kawalan Pergerakan. 

Jaminan Kemudahan Pembiayaan (FFG)

Jaminan Kemudahan Pembiayaan (FFG) bertujuan untuk melindungi penerima faedah i.e institusi kewangan dari risiko kerugian kerana keingkaran pembayaran oleh peminjam.

FFG boleh diguna pakai untuk pelbagai jenis kemudahan pembiayaan seperti kemudahan pembiayaan jangka masa pendek dan jangka masa panjang serta kemudahan modal kerja.
Financing Facilities Guarantee

Manfaat

Peminjam akan mendapat manfaat daripada capaian pembiayaan yang lebih baik dari institusi kewangan yang berpotensi dengan kos yang berpatutan
Institusi kewangan akan dapat menguruskan kredit dan risiko ingkar pembayaran apabila memberikan pembiayaan kepada bakal peminjam. Pada masa yang sama, FFG berpotensi menjadi alat pengurusan modal untuk institusi kewangan
Business Enquiry

Pinjaman Berjangka

Ciri Produk

Kemudahan yang Dilindungi

 • Pinjaman Berjangka.

Ciri Jaminan

 • Jaminan kami tidak bersyarat dan tidak boleh ditarik balik.
 • Jaminan hanya meliputi nilai pokok sahaja.

Jumlah Jaminan

 • Jumlah jaminan adalah bergantung kepada persetujuan semua pihak yang terlibat.

Tempoh

 • Tempoh minima 12 bulan and tempoh maksima adalah tertakluk kepada tempoh maksima pinjaman berjangka yang berkenaan.

Yuran Jaminan

 • Dikira berdasarkan baki terhutang yang terkini.
 • Pembayaran perlu dibuat oleh peminjam.
 • Dibayar terlebih dahulu setiap tahun.

Tempoh Tuntutan

 • Dalam masa 30 hari dari tamat tempoh jaminan.

Bayaran

 • Pembayaran dibuat dalam masa 10 hari bekerja dari tarikh tuntutan difailkan dengan Danajamin.

Penamatan Awal

 • Danajamin berhak untuk menuntut pembayaran awal (i.e mempercepatkan pembayaran balik kemudahan pembiayaan).
 • Penerima faedah boleh membatalkan jaminan tertakluk kepada memenuhi syarat-syarat tertentu yang akan dipersetujui bersama Danajamin.

Pertanyaan Perniagaan

Sekiranya anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai produk jaminan kami, sila isikan borang di bawah:
printerphone-handset