Notis Pengalihan Laman Web
Operasi Kami Semasa Perintah Kawalan Pergerakan. 
Skim Jaminan Kerajaan

Skim Jaminan PRIHATIN Danajamin (DPGS)

DIKEMASKINI SEHINGGA 1 JAN 2022
Pelanggan dan Rakan Kongsi Perniagaan yang Dihormati,

Kami ingin mengambil kesempatan ini untuk memaklumkan bahawa Skim Jaminan PRIHATIN Danajamin (“DPGS”) yang sebelum ini telah dilanjutkan oleh Kementerian Kewangan (“MoF”) dari Dis 2020 hingga Dis 2021 kini sudah ditutup.

Sokongan anda terhadap skim ini amat kami hargai dan terima kasih di atas permohonan anda.

Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang produk dan perkhidmatan kami atau memerlukan sebarang maklumat tambahan mengenai mana-mana produk kami, sila hubungi kami menggunakan borang di bawah.
Guaranteed Products Enquiry (BM)

Skim Jaminan PRIHATIN Danajamin (DPGS)
Aliran proses

danajamin prihatin scheme guarantee process flow bm

Syarikat yang Layak (EC)

Skim jaminan ini bertujuan untuk menyokong perniagaan tempatan bersaiz sederhana hingga besar dengan menyediakan jalan untuk pemulihan bagi mendepani kesan ekonomi COVID-19. Syarikat dan perniagaan yang layak untuk DPGS, harus memenuhi kriteria yang disenaraikan di bawah sebelum membuat permohonan:
  • Syarikat yang diperbadankan di Malaysia.
  • Syarikat yang beroperasi di Malaysia.
  • Pemegang saham majoriti (50% +1) mestilah rakyat Malaysia.
  • Syarikat dengan pemilikan tempatan yang kurang dari 50% +1 juga layak untuk memohon dengan syarat mempunyai tidak kurang dari 75% pekerja warga tempatan.
  • Syarikat berupaya menjana pendapatan untuk melangsaikan pembiayaan modal kerja yang diluluskan.
  • Syarikat mempunyai kedudukan kewangan yang berdaya maju sebelum terkesan dengan Covid-19.
Pengecualian:
  • Syarikat di bawah Kementerian Kewangan (Diperbadankan)
  • Syarikat yang berupaya untuk mendapatkan dana atau bantuan kewangan dari kumpulan syarikat atau dari program rangsangan yang lain
Semua EC boleh membuat permohonan pembiayaan melalui mana-mana EFI yang diingini.  
* Syarikat induk (holding / parent company) juga dikehendaki untuk memberikan jaminan ke atas pembiayaan syarikat mereka di Malaysia.  

Soalan lazim

Sehingga 80% Jaminan Daripada Jumlah Pembiayaan Bagi Tujuan Membantu Syarikat Yang Terkesan Dengan COVID-19  

Adakah Danajamin menyediakan pembiayaan?

Tidak, Danajamin tidak menyediakan sebarang bentuk pembiayaan. Syarikat dinasihatkan untuk berhubung terus dengan EFI bagi sebarang urusan untuk mendapatkan kemudahan pembiayaan.

Mengapa Danajamin PRIHATIN Guarantee Scheme hanya dihadkan kepada syarikat yang terkesan dengan COVID-19?

Danajamin PRIHATIN Guarantee Scheme bertujuan untuk menyediakan keperluan modal kerja secara segera dan khusus kepada syarikat yang menghadapi kesukaran akibat wabak COVID-19 bagi menyokong operasi perniagaan dan memelihara pekerjaan. Syarikat yang mendapati perniagaan mereka terkesan dengan perlaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) juga layak untuk memohon DPGS memandangkan PKP telah diperkenalkan oleh Kerajaan bagi membendung wabak COVID-19. Bagi syarikat yang tidak terkesan tetapi memerlukan pembiayaan dan jaminan kewangan, mereka masih boleh membuat permohonan di bawah produk jaminan Danajamin yang sedia ada, tertakluk kepada penilaian dan kriteria kelayakan yang ditetapkan oleh Danajamin.

Mengapa Danajamin PRIHATIN Guarantee Scheme hanya terhad kepada syarikat yang memerlukan pembiayaan minimum sebanyak RM5 juta?

Danajamin PRIHATIN Guarantee Scheme bertujuan untuk menyediakan keperluan modal kerja secara segera dan khusus kepada syarikat bersaiz sederhana dan besar yang menghadapi kesukaran akibat wabak COVID-19 bagi menyokong operasi perniagaan dan memelihara pekerjaan. Syarikat yang memerlukan pembiayaan kurang daripada RM5 juta boleh merujuk kepada Kemudahan Bantuan Khas (SRF) dibawah Bank Negara Malaysia, Credit Guarantee Corporation and Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan.

Bagaimana untuk memohon Danajamin PRIHATIN Guarantee Scheme?

Proses permohonan Danajamin PRIHATIN Guarantee Scheme terbahagi kepada 2 peringkat:
  1. Pertama, EFI akan menentukan samada syarikat layak untuk memohon pembiayaan serta terdapat keperluan untuk mendapatkan jaminan kewangan.
  2. Kedua, Danajamin akan membuat penilaian ke atas permohonan Danajamin PRIHATIN Guarantee Scheme bagi menentukan samada Danajamin PRIHATIN Guarantee Scheme boleh digunakan untuk menyokong keperluan pembiayaan.
Untuk maklumat lanjut, sila rujuk carta aliran Danajamin PRIHATIN Guarantee Scheme (DPGS) di atas.

Adakah Danajamin PRIHATIN Guarantee Scheme hanya terbuka kepada pelanggan sedia ada EFI sahaja?

Tidak. Danajamin PRIHATIN Guarantee Scheme​ adalah terbuka kepada semua pelanggan baru dan sedia ada EFI.

Adakah syarikat boleh memohon Danajamin PRIHATIN Guarantee Scheme​ untuk tujuan selain dari keperluan modal kerja?

Danajamin PRIHATIN Guarantee Scheme​ boleh digunapakai untuk kemudahan jangka panjang bagi tujuan keperluan modal kerja serta kemudahan perdagangan jangka pendek seperti surat kredit (LC), Penerimaan Jurubank (BA) dan Resit Amanah (TR) sahaja. Setiap kemudahan pembiayaan adalah tertakluk kepada terma dan syarat masing-masing. Sila rujuk EFI untuk maklumat lanjut.

Adakah syarikat boleh memohon Danajamin PRIHATIN Guarantee Scheme untuk pinjaman baharu?

Ya, Danajamin PRIHATIN Guarantee Scheme​ boleh digunapakai untuk memohon kemudahan pembiayaan modal kerja atau kemudahan perdagangan jangka pendek.

Adakah syarikat perlu menyediakan cagaran untuk mendapatkan pembiayaan dibawah Danajamin PRIHATIN Guarantee Scheme?

Ini bergantung kepada penilaian EFI dan Danajamin.

Bila pembiayaan di bawah Danajamin PRIHATIN Guarantee Scheme akan disalurkan?

Pembiayaan akan disalurkan oleh EFI kepada pelanggan sebaik sahaja mendapat surat kelulusan Danajamin yang mungkin merangkumi terma dan syarat tambahan yang ditetapkan.
printerphone-handset