Sekilas

Ringkasan Eksekutif Danajamin

Dikemas kini sebagai 30/06/2020

Maklumat lanjut dan senarai penuh
terbitan yang dijamin oleh Danajamin

Nilai Transaksi ke Pasaran

RM22,753 JUTA

Bahagian Danajamin sehingga kini

RM4,551 Juta

* 21 Pelanggan Aktif

42
Pelanggan

RM10,530
Juta

Jumlah Jaminan yang
Dikeluarkan

(terkumpul termasuk
pendahuluan, tanpa
tuntutan jaminan*)

RM5,979 Juta

21 Pelanggan Mantan

FGI -

FFG -

RM

RM

RM

5,934 Juta

45 Juta

5,979 Juta

* Catatan: Terdapat satu tuntutan jaminan dan jumlah pelanggan aktif telah berkurang dengan sewajarnya.

Jumlah
Penebusan

RM6,704 Juta

Mantan

RM5,979 Juta

Aktif

RM725 Juta

Pendedahan Jumlah Baki Jaminan

RM3,721 Juta

Tanggungan Bersih

RM3,466 Juta

Aturan

RM255 Juta

Tanggungan Bersih merupakan baki tanggungan Danajamin secara langsung di dalam portfolio. Nilai ini tidak mengambilkira tanggungan institusi-institusi kewangan lain yang diwakili oleh Danajamin.
Aturan Perwakilan merupakan tanggungan institutsi-institusi kewangan lain di dalam portfolio (yang diwakili oleh Danajamin). Aturan Perwakilan mungkin merupakan sebahagian dari struktur pembiayaan transaksi.

Jumlah Baki Pendedahan Jaminan Danajamin Mengikut Sektor (%)

Jumlah
Pendedahan Baki Jaminan
Mengikut Sektor

(termasuk Aturan)

RM3,721 Juta

Mengikut Produk

Baki Bersih Pendedahan Jaminan Mengikut Produk
(tidak termasuk Aturan)

RM3,466 Juta

Financial GuaranteeInsurance (FGI)

RM3,466 Juta

Financing FacilitiesGuarantee (FFG)

NIL

Insuran Jaminan Kewangan (FGI)
FGI merupakan suatu bentuk peningkatan kredit yang menyediakan perlindungan kepada pemegang bon daripada risiko kerugian yang disebabkan oleh penerbit bon yang ingkar. Bon/Sukuk yang dijamin dibawah FGI akan diberi penarafan AAA secara otomatik, penarafan tertinggi yang akan diberikan kepada bon/Sukuk.

Jaminan Kemudahan Pembiayaan (FFG)
FFG merupakan suatu bentuk peningkatan kredit yang menyediakan perlindungan kepada institusi kewangan daripada risiko kerugian yang disebabkan oleh peminjam yang ingkar. Ia boleh diguna pakai terhadap pelbagai bentuk kemudahan pembiayaan seperti kemudahan pembiayaan jangka pendek dan jangka-panjang termasuklah kemudahan modal kerja.

RM1,803 Juta

Jumlah Ekuiti 31/12/2019
(audited)

1.92X

Tanggungan Bersih
berbanding Jumlah Ekuiti

Merujuk kepada nisbah kewangan (i) Tanggungan Bersih; berbanding (ii) Jumlah Ekuiti. Nisbah ini, antara lain, merupakan ukuran kepada sokongan ekuiti Danajamin untuk menampung komitmen sedia ada.