Detik Penting

2019
Februari
Penyertaan Pertama Danajamin dalam Program Sukuk Pelaburan Mampan dan Bertanggungjawab Hijau ASEAN (“SRI”) melalui jaminan Pasukhas Green Assets Sdn Bhd
2019
2019
Januari
Danajamin Menjamin Sokongan Kecairan Untuk Urus Niaga Berstruktur Di Malaysia yang Menjamin Bil Peringkat Siap Pelbagai Projek Pembangunan Oleh Exsim Development Sdn Bhd
2019
2018
Disember
Produk baru, produk Jaminan Kewangan untuk Kemudahan Pembiayaan yang diluluskan oleh Bank Negara untuk Fasa Percubaan, sehingga RM250juta
2018
2018
Ogos
Danajamin memperkenalkan pendekatan tambahan untuk kemudahan Insurans Jaminan Kewangan di mana bon/Sukuk diterbitkan secara berdiri sendiri dan para pelabur mempunyai pilihan untuk memutuskan sejauh mana perlindungan yang diperlukan dari Danajamin
2018
2018
13 Mac
Danajamin menjamin sehingga RM150.0 juta daripada Program 7 tahun RM250.0 juta Nota Jangka Sederhana Tidak Dinilai (Bon Korporat Tidak Dinilai). Ini merupakan Bon Korporat Tidak Dinilai pertama yang dijamin oleh Danajamin.
Penerbit: Eco Botanic Sdn Bhd
2018
2017
23 Oktober
Danajamin menjamin pengeluaran RM639 juta Sukuk Murabahah Senior bagi pembangunanan pusat pengajaran hospital dan pusat akademik perubatan baru.
Penerbit: TRIplc Medical Sdn Bhd
2017
2017
6 Oktober
Danajamin menerbitkan Sukuk Subordinat tahap 2 pertama berjumlah RM500 juta sebagai sebahagian daripada Rancangan Pengurusan Modalnya.
2017
2017
29 Ogos
Danajamin menggunakan struktur jaminan “drop-off” untuk program bon hidup yang telah ditubuhkan oleh penerbit pada tahun 2013.
Penerbit: Northern Gateway Infrastructure Sdn Bhd
2017
2016
31 Disember
Danajamin mencatatkan impak pasaran sebanyak RM15.2 bilion.
2016
2016
5 Disember
Quill Retail Malls Sdn Bhd telah menebus sepenuhnya kemudahan FGI sebanyak RM260 juta. Penebusan ini menandakan penebusan penuh yang ketujuh (7) untuk Danajamin setakat ini.
2016
2016
28 April
Danajamin menjamin penerbitan berjumlah RM635 juta bersama bank yang bertaraf AAA.
Penerbit: Perdana Petroleum Berhad
2016
2015
16 November
Transaksi pensekuritian berasaskan aset yang pertama melalui program sukuk ijarah bernilai RM450 juta.
Penerbit: Purple Boulevard Berhad
2015
2014
30 September
Danajamin menandatangani perjanjian kolaborasi strategik bersama Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) bagi membuka potensi pasaran modal.
2014
2013
1 April
Danajamin telah mencecah RM6 bilion bagi jumlah peruntukan jaminan.
2013
2012
31 Julai
Danajamin melaksanakan jaminan yang pertama untuk transaksi subordinat.
Penerbit: Mecuro Properties Sdn Bhd
2012
2012
4 Januari
Bon program RM800 juta Ranhill Power, yang dijamin bersama oleh Danajamin dan Maybank Islamic, telah dianugerahkan perjanjian Sukuk Musyarakah terbaik tahun 2011 oleh Islamic Finance News. Ia merupakan bon program berasaskan ringgit yang pertama yang telah dijamin bersama oleh bank dan syarikat insurans jaminan (Danajamin).
2012
2011
8 Disember
Danajamin berkerjasama dengan Maybank dan OCBC untuk transaksi jaminan bersindiket yang pertama.
Penerbit: Silver Sparrow Sdn Bhd
2011
2011
2 Ogos
Danajamin melaksanakan urus niaga untuk program sukuk bertempoh 20 tahun yang pertama – tempoh terpanjang setakat ini.
Penerbit: Senari Synergy Sdn Bhd
2011
2011
17 Jun
Terbitan sukuk pertama yang dijamin oleh Danajamin.
Issuer: Ranhill Powertron II Sdn Bhd
2011
2011
2 Jun
Danajamin melaksanakan urus niaga jaminan bersamanya yang pertama dengan Maybank Islamic Berhad.
Penerbit: Ranhill Power Sdn Bhd
2011
2010
23 Julai
Terbitan sukuk pertama yang dijamin oleh Danajamin.
Penerbit: LBS Bina Sdn Bhd
2010
2010
29 Jun
Terbitan bon pertama yang dijamin oleh Danajamin. Penerbit: Syarikat Kapasi Sdn Bhd
2010
2010
3 Mac
Danajamin mengumumkan Perjanjian Jaminan pertama untuk menjamin terbitan sukuk RM250 juta.
2010
2009
30 Jun
Danajamin mengeluarkan Dasar Penajajaminannya yang berfungsi sebagai garis panduan dalam menilai permohonan untuk insurans jaminan kewangan.
2009
2009
15 Mei
Penubuhan Danajamin.
2009