Pernyataan Misi

Visi
Membantu syarikat Malaysia yang berdaya maju mengakses peluang pembiayaan bagi membantu mereka menyumbang ke arah pertumbuhan ekonomi yang mampan.

Misi
Kami membina kepercayaan dan keyakinan di antara syarikat dan pelabur melalui jaminan kewangan kami.

Kami berazam untuk mencapai misi ini melalui:

  • Mengekalkan keyakinan pihak berkepentingan terhadap organisasi kami
  • Memadankan keperluan pembiayaan pelanggan dengan selera pelabur
  • Membantu institusi kewangan mendapatkan penyelesaian kewangan yang optimal bagi pelanggan.
  • Menarik dan meningkatkan kemahiran tenaga kerja yang kompeten serta mendokong nilai-nilai teras kami.