Danajamin PRIHATIN Guarantee Scheme (DPGS)

Pembiayaan modal kerja minimum sebanyak
RM20 juta.

Sehingga 80% jaminan di atas pembiayaan modal kerja.

Tempoh DPGS
sehingga 5 tahun.

Jumlah jaminan tertakluk kepada had maksima sebanyak RM400 juta atau sehingga 80% di atas pembiayaan modal kerja, yang mana lebih rendah, bagi setiap transaksi. Di samping itu, had maksimum jaminan sebanyak RM400 juta juga akan digunapakai secara agregat ke atas pembiayaan bagi syarikat-syarikat dibawah kumpulan yang sama.

* Tertakluk kepada terma dan syarat. Kelulusan permohonan pembiayaan bergantung kepada penilaian Institusi Kewangan yang Layak dan kelulusan akhir permohonan DPGS akan ditentukan oleh Danajamin.

Aliran Proses
Danajamin PRIHATIN Guarantee Scheme (DPGS)

Syarikat yang Layak (EC)

Pengecualian:

  • Syarikat di bawah Kementerian Kewangan (Diperbadankan)
  • Syarikat yang berupaya untuk mendapatkan dana atau bantuan kewangan dari kumpulan syarikat atau dari program rangsangan yang lain.

Semua EC boleh membuat permohonan pembiayaan melalui mana-mana EFI yang diingini.

Institusi Kewangan yang Layak (EFI)

Semasa mengemukakan permohonan cadangan DPGS kepada SJPP dan Danajamin, sila pastikan maklumat lengkap disertakan untuk setiap syarikat yang memenuhi syarat, yang merangkumi:

  1. Perkara di atas bukanlah senarai lengkap dan Danajamin berhak untuk meminta maklumat atau dokumen tambahan.
  2. Sila ajukan permohonan yang lengkap ke alamat email dibawah:

Kami memahami bahawa kesinambungan adalah sangat penting dalam setiap fasa perniagaan dan kami sedia untuk membantu anda melalui waktu yang sukar ini. Sekiranya anda merasakan bahawa anda tidak layak untuk memohon Skim ini, anda boleh meneroka laman web ini dengan lebih lanjut.

Soalan Lazim

Sehingga 80% Jaminan Daripada Jumlah Pembiayaan Bagi Tujuan Membantu Syarikat Yang Terkesan Dengan COVID-19

Tidak, Danajamin tidak menyediakan sebarang bentuk pembiayaan. Syarikat dinasihatkan untuk berhubung terus dengan EFI bagi sebarang urusan untuk mendapatkan kemudahan pembiayaan.

Danajamin PRIHATIN Guarantee Scheme bertujuan untuk menyediakan keperluan modal kerja secara segera dan khusus kepada syarikat yang menghadapi kesukaran akibat wabak COVID-19 bagi menyokong operasi perniagaan dan memelihara pekerjaan. Syarikat yang mendapati perniagaan mereka terkesan dengan perlaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) juga layak untuk memohon DPGS memandangkan PKP telah diperkenalkan oleh Kerajaan bagi membendung wabak COVID-19. Bagi syarikat yang tidak terkesan tetapi memerlukan pembiayaan dan jaminan kewangan, mereka masih boleh membuat permohonan di bawah produk jaminan Danajamin yang sedia ada, tertakluk kepada penilaian dan kriteria kelayakan yang ditetapkan oleh Danajamin.

Danajamin PRIHATIN Guarantee Scheme bertujuan untuk menyediakan keperluan modal kerja secara segera dan khusus kepada syarikat bersaiz sederhana dan besar yang menghadapi kesukaran akibat wabak COVID-19 bagi menyokong operasi perniagaan dan memelihara pekerjaan. Syarikat yang memerlukan pembiayaan kurang daripada RM20 juta boleh merujuk kepada Kemudahan Bantuan Khas (SRF) dibawah Bank Negara Malaysia, Credit Guarantee Corporation and Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan.

Proses permohonan Danajamin PRIHATIN Guarantee Scheme terbahagi kepada 2 peringkat:

  1. Pertama, EFI akan menentukan samada syarikat layak untuk memohon pembiayaan serta terdapat keperluan untuk mendapatkan jaminan kewangan.
  2. Kedua, Danajamin akan membuat penilaian ke atas permohonan Danajamin PRIHATIN Guarantee Scheme bagi menentukan samada Danajamin PRIHATIN Guarantee Scheme boleh digunakan untuk menyokong keperluan pembiayaan.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk carta aliran Danajamin PRIHATIN Guarantee Scheme di atas.

Tidak. Danajamin PRIHATIN Guarantee Scheme​ adalah terbuka kepada semua pelanggan baru dan sedia ada EFI.

Danajamin PRIHATIN Guarantee Scheme​ boleh digunapakai untuk kemudahan jangka panjang bagi tujuan keperluan modal kerja serta kemudahan perdagangan jangka pendek seperti surat kredit (LC), Penerimaan Jurubank (BA) dan Resit Amanah (TR) sahaja. Setiap kemudahan pembiayaan adalah tertakluk kepada terma dan syarat masing-masing. Sila rujuk EFI untuk maklumat lanjut.

Ya, Danajamin PRIHATIN Guarantee Scheme​ boleh digunapakai untuk memohon kemudahan pembiayaan modal kerja atau kemudahan perdagangan jangka pendek.

Pembiayaan akan disalurkan oleh EFI kepada pelanggan sebaik sahaja mendapat surat kelulusan Danajamin yang mungkin merangkumi terma dan syarat tambahan yang ditetapkan.