Operasi Kami Semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Lebih Lanjut
Malaysia's First Financial Guarantee Insurer
Malaysia's First Financial Guarantee Insurer
Malaysia's First Financial Guarantee Insurer

Proses Penerbitan

Untuk memperolehi Jaminan Kewangan atau Kafalah Danajamin, sesebuah syarikat boleh menghubungi Danajamin secara terus atau melalui Institusi Kewangan (IK) berlesen. Berikut adalah satu panduan umum proses lazim yang perlu dilalui bagi penerbitan bon/sukuk yang dijamin oleh Danajamin.

Nota: Proses penerbitan mungkin berbeza bagi setiap kes. Bagi proses yang melibatkan penjamin bersama, beberapa langkah-langkah akan direplikasikan secara serentak oleh penjamin bersama.

Keputusan untuk mengeluarkan bon/sukuk jaminan Danajamin

decision to issue danajamin guaranteed bonds/sukuk